Praktijk Sela helpt om weer grip te krijgen op het leven

Corona…………Quarantaine

Geen dag kan er sinds maart voorbij gaan of het woord corona komt wel op onze lippen. In de media verschijnen dagelijks: lockdown en quarantaine. Wie kon begin dit jaar bedenken dat deze 3 woorden zo’n deel uit zouden gaan maken van ons dagelijks leven.

Corona de virus is onze vijand, zoals in de tijd van het Oude en Nieuwe Testament tsara’at of te wel melaatsheid een vijand was en mensen buiten de maatschappij zette. Als een melaatse gezonde burgers tegen kwam moest deze de bovenlip bedekken en roepen: ‘onrein, onrein’.

Zo voelt het voor mij soms ook, al heb ik geen corona, wel bedek ik mijn bovenlip (en meer) met een mondkapje. Ik moet afstand houden van mijn medeburgers. Want we zijn een “gevaar” voor elkaar geworden. Het lijkt of we allemaal roepen: ‘onrein, onrein’. “Een heel stuk gezelligheid is hierdoor verdwenen’, zei iemand tegen mij.’ ‘Het spontane contact is weg’. Zo ervaar ik dat ook.

Leviticus 13:4-7 geven aan dat mensen afgezonderd moesten worden, indien er kans of sprake was van melaatsheid. Heel Bijbels eigenlijk de regels van de overheid, hoe vervelend en lastig het ook is om er naar te leven. Ze zijn wel noodzakelijk om onze vijand, corona, te verslaan.

De geschiedenis geeft aan hoe goed de wetten zijn die God ons gaf als bescherming tegen besmettelijke ziekten. In 1348 was er een pestepidemie. Alleen in de Joodse wijk van Straatsburg was het anders. De arts Balavignus hield zich daar aan alle Joodse reinigingswetten uit Leviticus. In de loop van jaren kwamen artsen er achter dat de Joodse reinigingswetten hielpen in de bestrijding van besmettelijke ziekten. In 1377 stelde men in dat zeelieden die Venetië bezochten eerst 30 dagen afgezonderd werden om te voorkomen dat ze eventuele besmettingen de stad in zouden brengen.

Later werd dit 40 dagen. Italiaanse ‘quaranta’ betekent 40, daaruit is het woord quarantaine ontstaan. Nu is het 2 of 3 weken zoals de Bijbel aangeeft.

Echter er is er één die 40 dagen in de woestijn in quarantaine is geweest. Afgezonderd, versloeg Hij de vijand, alle verleidingen doorstond en weerstond Hij. Uit liefde voor ons.

Met Hem als mijn voorbeeld wil ik mij houden aan de regels, uit liefde voor mijn medemens en om de corona-vijand te verslaan. Ondanks alles wat ik nu niet leuk vind, blijmoedigheid vinden in Zijn Woord en mijn stilte en rust vinden in Zijn nabijheid.

Dit alles bid ik u ook toe.

Leni Kruijs