Praktijk Sela helpt om weer grip te krijgen op het leven

God wil je altijd blijven aanraken.

Vandaag las ik Jeremia 1:9 ‘Toen stak de Here Zijn hand uit en raakte mijn mond aan. En de Here zei tegen mij: Zie, Ik geef Mijn woorden in uw mond.’ (HSV).

Wat mij roerde was dat de Heer Jeremia aanraakte. In vers 6 zegt Jeremia dat hij niet kan spreken en te jong is voor de roeping van profeet. Dit zegt iets over het beeld wat Jeremia over zichzelf op dat moment heeft. Echter God heeft een ander plan met Jeremia, heeft een heel ander beeld van hem, want God heeft Jeremia immers zelf geformeerd in de moederschoot (Jer. 1:5 en Psalm 139).

Dwars tegen dat negatieve zelfbeeld wat Jeremia heeft gaat God in. Hij raakt hem aan en maakt hem bekwaam. Zelfs nog meer dan dat: God vertrouwd Jeremia Zijn eigen Woorden toe! Wat een vertrouwen heeft God in Jeremia!

Bij dit gedeelte gingen m’n gedachten ook uit naar de situatie nu in Nederland. Het coronavirus, we mogen elkaar niet aanraken, moeten afstand houden tot elkaar. Een verstandig besluit in deze situatie.

Echter er is ook een ander aanraken. Een aanraken van elkaars innerlijk. Op deze wijze raakte God Jeremia aan. Andere woorden wil Hij geven tegenover een negatief zelfbeeld, negatieve gedachten over jezelf (of een ander). Dankzij Jezus wil God je nog steeds door Zijn Zoon aanraken met Zijn liefde.

Want Hij ziet wat in jou.

Misschien is het coronavirus wel een kans om ook elkaar innerlijk aan te raken nu we, gezien de regels die onze overheid heeft gegeven, waarschijnlijk meer bij elkaar zitten. Aanraken door middel van je kwetsbaar open te stellen over wat er in jou innerlijk leeft. ‘Ik ben geen prater’ zei Jeremia over zichzelf. Misschien denk je dat ook wel of ‘ik kan toch geen goede woorden vinden om te zeggen wat ik voel of ervaar of denk’.

Oefening baart kunst😉. Deze oefening baart meer verbondenheid met elkaar.

Mijn tip: Gebruik deze periode positief om meer in verbondenheid te komen. Doe weer eens een gewoon bord spel met elkaar nu de kinderen meer thuis zijn van school. Zelf maken kan ook, leuke website is tekenenenzo.blogspot.com. T ‘is ff wennen maar alleen al gezamenlijk iets doen geeft al ervaring van verbondenheid.