Praktijk Sela helpt om weer grip te krijgen op het leven

Kerst ….. een Kind is ons geboren.

Het is Adventstijd; verwachtingsvol zien we uit naar Kerst. We gedenken en vieren dat Jezus werd geboren! Kwetsbaar en klein kwam Hij als Zoon van God naar deze wereld. Om de relatie tussen God en de mens te herstellen. God zond  Zijn Zoon naar deze aarde. Niet om te veroordelen, maar om Zijn Liefde voor ons aan ons te openbaren. Dit vraagt om tijd voor bezinning en mijmering. God had de wereld lief…. Hij had mij lief…. Hij heeft mij op het oog… Wat een Liefde..!

Eens zijn wij zelf ook als een klein kindje geboren… In de vorige blog over Kwetsbaarheid kon je lezen hoe er van nature behoefte aan hechting  aanwezig is in een kind, al vanaf het prille begin. Zo kwamen we ter wereld, klein en kwetsbaar. Met de ingeschapen behoefte om geliefd en aanvaard te worden. Onze moeder verwachtte en baarde ons…. Onze vader keek vreugdevol uit naar de komst van zijn zoon of dochter. Er stond een bedje klaar, er was liefde en alles wat nodig was om ons, klein en kwetsbaar als baby’s zijn, een veilig gevoel te geven. We werden gekoesterd en gevoed. Er was een veilige plek wat ons gelegenheid gaf om te kunnen hechten, lief te hebben, om te leren, te ontwikkelen en op te groeien. Met als doel ons in staat te stellen in verbinding te kunnen leven met God, onszelf en de anderen.

Maar…..ondanks de goede bedoelingen en goede zorgen van onze ouders hadden ze ook te maken met de gebrokenheid van deze wereld. Helaas kunnen we er niet om heen… Elke familie heeft in meerdere of mindere mate te maken met pijn en moeite of tegenslag. Ziekte, vroeg overlijden van ouders of kindje, omstandigheden die niet mee zaten kunnen zorgen voor problemen. Deze problemen hebben effect op onze ontwikkeling en op ons sociaal-emotioneel welzijn. De effecten kunnen doorgegeven worden van de generatie op generatie. Om dit te doorbreken vraagt moed. Moed om bij de effecten van het onrecht stil te staan en het onder ogen te zien. Met als positief gevolg dat je hierdoor niet alleen zorgt voor jezelf, maar lever je ook een betekenisvolle en waardevolle bijdrage aan de huidige en komende generaties.

Door stil te staan en bewust te worden van welke invloed situaties op je hebben (gehad) groei je in wie je bent. Wat betekende deze gebrokenheid voor ons? Hoe gaan we als familie, en als individu, met deze gebrokenheid om? Mag het er zijn? Is er ruimte om te zeggen wat jij en/of de ander echt vindt? Is er veiligheid die nodig is om kwetsbaar te zijn? Het gaat er niet om of het goed of fout was maar om het effect en de invloed die het op jou had (heeft) als persoon. Onbewust neem je de constructieve, maar ook de destructieve patronen over die misschien al generaties lang in je familie aanwezig zijn. Durf je je kwetsbaar op te stellen en je sterk te maken voor de generatie van nu en de komende generaties? Durf je sterk te zijn…. door kwetsbaar te zijn…?

Heel mooie, betekenisvolle Kerstdagen toegewenst!

Anita Theunisse