Praktijk Sela helpt om weer grip te krijgen op het leven

Kwetsbaar(heid)

Hij zit op z’n bankje in de tuin. Prachtige dag geweest, denkt hij, en toch…..

Hij mist iets, elke dag weer. Oh, hij heeft het goed, beheerder van een prachtige boerderij. Bomen, planten en dieren alles groeit en bloeit. Elke avond komt de eigenaar even langs, vragen hoe de dag is geweest en of hij nog tegen dingen aan is gelopen. Klagen dat de eigenaar geen belangstelling voor hem heeft mag hij niet. Zo mijmerend aait hij gedachteloos zijn honden. Hun koppen liggen op zijn knieën, Amber en Ozzy.  Ozzy geeft hem een lik op z’n hand. Ja, jij boft maar zegt hij zacht, jij hebt Amber. Zal ik toch eens naar een datingsite gaan…. Want dat is het wat hij mist, iemand met wie hij op dit bankje kan zitten. Alleen is maar alleen.

Als trouwe kijkster van ‘Boer zoekt vrouw’, is dat wat me steeds weer opvalt. De reden die de zoekende boeren aangeven om mee te doen met het programma: ‘Alleen is maar alleen’. Een  boer verwoorde het een keer als zo: ‘Tja, als je tuus komt van’t land is’t toch fijn als er iemand is die op je wacht.’ ‘Iemand er is met wie je dingen kan delen en die dingen met jou deelt’.

Bowlby, de vader van de hechtingstheorie, gaf aan ‘in het kind wat geboren wordt zit van nature de behoefte aan hechting’. Anders geformuleerd: ieder mens heeft de behoefte aan verbondenheid met een ander mens’.

God sprak: Het is niet goed dat de mens alleen is’. Bowlby ontdekte wat God ingeschapen had.
Gert-Jan Segers (CU) zegt m.b.t. zijn nieuwste boek ‘De verloren zoon en het verhaal van Nederland’: ‘we zijn elkaar gegeven om naasten te zijn’.

Misschien denk je nu wel: ‘ja, Leni dat is mooi gezegd, maar ik vind dat best eng. Dan moet ik me kwetsbaar op gaan stellen.’ Dat klopt, alle twee. Het is ook eng om je kwetsbaar op te stellen. Ik denk dat door het individualisme we veel verloren zijn geraakt om dat te kunnen en om in contacten elkaar emotionele geborgenheid te kunnen bieden.

Wij bij Praktijk Sela merken dat niet alleen in onze gesprekskamers, maar ook in eigen leven. Hoe we dat, met vallen en opstaan, leren en blijven ontwikkelen hierin. En dit weer door te geven.

Toch wil ik je uitdagen door de volgende vragen:
Wie stelt zich kwetsbaar tegenover jou op? Hoe zou jij dat met je eigen kwetsbaarheid kunnen beantwoorden? Voor wie ben jij een naaste?

Leni Kruijs