Praktijk Sela helpt om weer grip te krijgen op het leven

Nieuw leven…

Een zwaan op het nest, vogels in de tuin druk in de weer met takjes voor hun nest, we zien het opnieuw om ons heen.
Eens zijn wij zelf ook als een klein kind geboren. We kwamen ter wereld in een, hopelijk, warm nest. Er stond een bedje klaar, er was liefde en alles wat nodig was om veilig op te kunnen groeien.
En toch…

Ondanks de goede zorgen van onze ouders was ook de gebrokenheid van de wereld aanwezig. De gebrokenheid en moeite die misschien al aanwezig waren in de generatie van onze opa’s en oma’s. Wat deed deze gebrokenheid met ons? Hoe gaan we er als familie, als individu, mee om? Mag het er zijn? Maken we het bespreekbaar? En wat geven we door aan onze (klein)kinderen? Onbewust nemen zij de patronen over die in onze familie aanwezig zijn. Kiezen we hiervoor? Of keren we het tij? Nemen we onze verantwoordelijkheid en kijken we met een open blik naar wat we onze kinderen meegeven. Krijgt ons kind waar het normaal gesproken recht op heeft. Krijgt het de aandacht en ruimte die het nodig heeft om te kunnen ontwikkelen zoals past bij zijn/haar levensfase. Krijgt het kind de kans en mogelijkheid om te worden zoals hij bedoeld is door de Schepper. Hij heeft het kind immers geschapen, mét een plan. Hij heeft het een schat aan kwaliteiten gegeven. Het grootste cadeau dat wij onze Schepper kunnen geven is dat we ontdekken waar onze kwaliteiten liggen. En die gebruiken om Hem de eer te geven die Hij verdient!

Geven
Zien we hoe ons kind aan het geven is in ons gezin? Elk kind geeft namelijk aan zijn ouders. Herkent u wat uw kind u geeft? Daarin kun je de kwaliteiten van uw kind herkennen. En Erkennen. Daardoor groeit uw kind in zelfvertrouwen. Dat bouwt op, en dat is precies wat nodig is. Groei in de ontwikkeling en groei in wie het kind is en mag zijn in uw gezin.

Investering
Opvoeden is een grote verantwoordelijkheid van de ouders. Had u zelf een goede opvoeding dan is dat een groot voorrecht. Wanneer u in uw gezin met onrecht te maken had dan gunt u uw kinderen een andere opvoeding dan die u zelf heeft ontvangen. Dan zoekt u naar wat mogelijk is voor uw kind binnen uw gezin. Doe dit als ouderteam samen! U kunt hierbij ook hulp zoeken. Hulp bij een passende en verantwoordelijke manier van opvoeden. Want de opvoeding die u geeft, gaat een leven lang met uw kind mee. Dat is het waard om in te investeren!

Leni Kruijs