Praktijk Sela helpt om weer grip te krijgen op het leven

Wat is HSP?

Hoog Sensitieve Personen, afgekort HSP, daar gaat het deze week over. Misschien heb je er al eens over gehoord, ken je iemand die gezegd heeft ‘ik ben HSP’ of is het nieuw voor je.

Regelmatig heb ik mensen horen zeggen ‘oh, weer zo’n nieuwe hipe, modegrill. Toch is dat niet zo. Van Elaine N. Aron verscheen ongeveer 20 jaar geleden haar eerste artikel over dit onderwerp.

Wij allemaal hebben een zenuwstelsel en dat verwerkt de prikkels die we via onze zintuigen binnen krijgen van buitenaf. Echter ook de interne prikkels, b.v. als je blij bent omdat je net te horen hebt gekregen dat je geslaagd bent voor je einddiploma.

Echter ieder verwerkt dit aanbod van prikkels op een verschillende manier en dit is voor het grootste gedeelte aangeboren. Bij mensen die hoogsensitief zijn gaat deze verwerking op een andere, meer intense, manier dan bij andere mensen. Deze personen worden sneller geprikkeld dan anderen. Het verschil zit hem dus in de informatieverwerking in de hersenen.

Zowel de interne prikkels (pijn, emoties, genot) als de externe prikkels (geuren, geluiden, indrukken) komen anders binnen, zij worden op een intensere manier verwerkt. Deze HSP mensen zijn zich ook sterk bewust van signalen in hun omgeving. Ze worden beïnvloed door stemmingen en emoties van anderen, b.v. de sfeer of stemming in de kamer tijdens een verjaardag of op de werkvloer. Hierdoor hebben ze meer behoefte aan rust en zoeken deze op wanneer het erg druk is. Ongeveer 20% van de mensen is HSP en dit is ook in het dierenrijk.

Hooggevoeligheid kun je verdelen in twee categorieën: – hooggevoelige rustzoekers HSP; – hooggevoelige spanningzoeker HSS.

  Bij HSP-ers hoort bv.  
 - Beïnvloeding door de stemming van anderen.
 - Zeer gevoelig voor pijn.
 - Makkelijk schrikken.
 - Een rijke complexe binnenwereld.
 - Overgevoelige zintuigen.
 - Erg bang om fouten te maken of om dingen te vergeten. 
 
    Bij HSS-ers hoort bv. 
  - Niet van wachten houden zonder iets te doen te hebben.
 - Zelden twee keer dezelfde film kijken.
 - Het onbekende leuk vinden.
 - Aangetrokken voelen tot kunst.
 - Vermijden van dagelijkse routine.
 - Rusteloos worden bij lang thuis zitten. 

 Fabeltje: De gedachte dat hoogsensitieve mensen stille timide mensen zijn. 

Leni Kruijs