Hoe werken we

Werkwijze

Aanmelden
Kies je voor Praktijk Sela dan kun je je telefonisch of per e-mail aanmelden. We maken dan een afspraak voor een intakegesprek.

Intakegesprek
In het intakegesprek maken we de hulpvraag helder, kijken naar je achtergrond en wat er op dit moment speelt. En hoe Sela je daarbij kan helpen. Op basis daarvan stellen we een behandelplan op.

Evaluatie
Na een aantal sessies evalueren we de voortgang en ontwikkelingen. We vinden het belangrijk te bespreken of de hulp voldoende aansluit bij je verwachtingen en voldoende resultaat biedt.

Tarieven

Sela hanteert onderstaande tarieven voor de gesprekken:

 • Individueel intake: 75 minuten €65,00
 • Individuele gesprekken: 60 minuten €90,00
 • Echtparen intake: 75 minuten €90,00
 • Echtparengesprek: 90 minuten €140,00
 • Email of telefonisch contact: vanaf 10 minuten tarief naar rato

Vergoeding

 • Sela is aangesloten bij de LVPW, RBCZ en de NVRG, daardoor vergoeden de meeste zorgverzekeraars vanuit de aanvullende verzekering een gedeelte van de gesprekken. Raadpleeg de website van de LVPW of de NVRG.
 • Prolife vergoedt een deel van de gesprekken omdat Sela is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Christen Hulpverleners (NVVCH).
 • Voor een tegemoetkoming in de kosten kan ook een beroep gedaan worden op diaconieën, sociale dienst en werkgevers (werk gerelateerde problematiek).
 • Daarnaast kunnen mensen met een Persoonsgebonden Budget (PGB) zich aanmelden bij de praktijk.

Reiskosten

Voor reiskosten rekenen we een bedrag van € 0,50 per km. Dit is reistijd en reiskostenvergoeding.

Afspraken en annulering

 • Als je op het tijdstip van de afspraak verhinderd bent, kun je maximaal 24 uur van tevoren kosteloos per mail annuleren.
 • Alleen in noodgevallen telefonisch, per app of sms annuleren.
 • Wanneer een afspraak niet op tijd wordt afgezegd, zijn wij helaas genoodzaakt de sessie geheel in rekening te brengen.
 • In geval van overmacht (bijvoorbeeld ziekte) brengen we de helft van dit bedrag in rekening.
 • Bij het niet op tijd (binnen 2 weken) betalen, wordt € 5,00 extra in rekening gebracht.
 • Wanneer er een betaalachterstand is van 3 maanden zijn wij genoodzaakt de sessies af te zeggen.