Praktijk Sela helpt om weer grip te krijgen op het leven

Onze missie en visie

Missie

Christelijke Identiteit en mensbeeld
Sela staat voor een organisatie die werkt vanuit de christelijke waarden en normen. Zij hanteert de holistisch mensvisie van de Bijbel. Voor Sela zijn mensen gelijkwaardig, ook in de relatie van hulpverlener en cliënt. Daarbij realiseert Sela zich dat er binnen deze relatie een zekere afhankelijkheid is van de cliënt tot de hulpverlener.

Betrokkenheid
Sela is betrokken op haar cliënten en staat naast en dichtbij hen.

Maatwerk
Omdat ieder mens uniek is, kijken we bij Sela welke methoden en modellen het best passen bij de hulpvrager en de hulpvraag.

Groei van de mens
Voor Sela is het van belang dat de hulpvrager aan het einde van het hulpverleningstraject is gegroeid en ontwikkeld in zijn persoonlijkheid en zelfstandigheid.

Vakmanschap
De mensen die bij Sela werken blijven ook zelf in ontwikkeling zowel in hun vakmanschap als persoonlijkheid.

Visie

Sela wil mensen laten groeien en bloeien. We verlangen er ook naar dat mensen sterker en beter in relatie komen te staan met degene die voor hen belangrijk zijn in hun leven. Ook in hun werk en in de maatschappij.

Sela wil bekend staan als een gezinscentrum dat goede, vakbekwame, mensgerichte, betrokken hulpverlening geeft.

Lees meer