HULPVERLENING KIND & JEUGD

Elk kind is uniek, maar soms is er gedrag wat je als ouders liever niet ziet. Opvoeden van kinderen gaat met vallen en opstaan. Vaak lukt het ouders zelf om moeilijk gedrag om te buigen. Soms wil je graag dat je kind meer voor zichzelf zou opkomen, beter zijn emoties kon reguleren of minder zorgelijk in het leven zou staan. Soms ervaar je geen problemen thuis, maar ervaart school dat er zorgen zijn in het gedrag of de ontwikkeling van je kind. Het kan ook zijn dat je kind zich anders ontwikkeld door een achterliggende gedrags- of ontwikkelingsstoornis. Ook ingrijpende gebeurtenissen, zoals echtscheiding, verlies, of ziekte, kunnen een zodanige impact hebben dat het nodig is dat er iemand met je meeloopt. Dat doen we in de vrolijke, speciaal ingerichte jeugdkamer waar we creatieve en speelse werkvormen inzetten om jou en je kind verder te laten groeien.

Cognitieve gedragstraining voor kinderen met angstproblemen

Dit is een individueel trainingsprogramma voor kinderen waarbij angst hun sociaal –emotionele ontwikkeling belemmerd. Wanneer angst zo hevig wordt dat het je dagelijkse leven gaan beïnvloeden, kan er sprake zijn van angstproblematiek of een angststoornis. Er wordt gebruik gemaakt van het cognitief gedragstherapeutisch protocol denken + doen=durven. De training wordt deels met de kinderen en deels met de ouders gedaan. Kinderen leren om negatieve gedachten te vervangen door helpende gedachten. Daarnaast leren kinderen om stap voor stap hun angst te overwinnen door exposure. Ouders worden gestimuleerd om hun kind aan te moedigen en te belonen. Ouderbegeleiding kan belangrijk zijn om te werken aan eigen angsten en zorgen van ouders die gerelateerd kunnen zijn aan de angst van hun kind.

Emotieregulatie voor kinderen

Individuele begeleiding voor jonge kinderen in de leeftijd van 4,5 of 6 jaar die moeite hebben om zichzelf te uiten en vastlopen in een negatief gedragspatroon. Spelbegeleiding is gericht op het leren herkennen en uiting geven aan basisemoties en vergroten van basis sociale vaardigheden zoals samen spelen, op je beurt wachten, hulp vragen, en leren herkennen en uiting geven aan basisemoties. De lesmethoden van Bino en zijn vriendjes helpen daarbij.

COMET training

Een individueel trainingsprogramma van 8 bijeenkomsten voor kinderen die hulp nodig hebben om een positief zelfbeeld te ontwikkelen. De zelfbeeldtraining is bedoeld voor kinderen met stemmingsproblemen, angst of gedragsproblemen. Deze training werkt volgens de COMET methode. Onderzocht is dat de competitive memory training een negatief zelfbeeld effectief kan behandelen. De training is een aangepaste versie van de erkende COMET training rekening houdend met onze christelijke identiteit. 

Faalangsttraining en Weerbaarheid

Een combinatie van faalangst – en sociale vaardigheidstraining voor jonge kinderen van groep 3, 4 (en 5). Deze training richt zich op kinderen die zich onzeker voelen. Het doel van de training is stappen te durven zetten om onzekerheid en faalangst te overwinnen, het aanleren van vaardigheden om voor zichzelf op te komen met als doel het zelfvertrouwen van kinderen te vergroten. In deze training wordt gebruik gemaakt van speltherapie. Bino, en zijn vriendjes Stekeltje en Ko spelen de hoofdrol in deze training.

Begeleiding en psycho-educatie aan hooggevoelige kinderen

Kinderen krijgen veel informatie en prikkels te verwerken. Er zijn kinderen die extra gevoelig reageren op prikkels en overprikkeld raken. De methode ‘help… ik voel zoveel!’ leert kinderen op een speelse manier om te leren omgaan met hun hooggevoeligheid en te ontdekken wie ze zijn.

Spelenderwijs hechten en verbinden

Bij de methode wordt spel een ontwikkelingsmiddel voor de hechting van kinderen. Spelenderwijs hechten en verbinden heeft aangetoond dat ouders en kinderen met plezier investeren in de relatie met hun kind en samen bouwen aan een veilige hechting.

De jeugdhulpverlening biedt ook psychosociale hulpverlening aan kinderen bij echtscheidingssituaties of andere ingrijpende gebeurtenissen.

Prakijk Sela

Voor informatie en aanmelden neem contact op met Praktijk Sela.

SELA BIEDT HULP BIJ:

Kinderen met concentratieproblemen hebben vaak een vol en druk hoofd. Op school kan je je gedachten moeilijk bij de les houden. En thuis is het extra lastig om te doen wat je ouders van je vragen. Vaak wil je wel, maar kan je het simpelweg niet. Dit kan voor veel frustratie zorgen, zowel bij jou als bij je ouders. Daarom wil Sela samen met jou en je ouders op zoek gaan naar praktische oplossingen. Zo maken we jouw leven met AD(H)D gemakkelijker!

Kinderen met autisme nemen op een andere, gefragmenteerde wijze waar. Deze andere manier van waarnemen is waar het in autisme om draait. Autisme is een stoornis van de hersenen. De waarnemingen komen als het ware als losse puzzelstukjes in de hersenen, en er is geen samenhang. Als een kind anders waarneemt geeft het ook een andere betekenis aan dingen en dat heeft grote gevolgen.

Er is behoefte aan houvast en structuur om een weg te vinden in deze maatschappij. Sela biedt de mogelijkheid deze kinderen met hun ouders op hun weg te begeleiden.

Niemand kiest zomaar voor een scheiding. Zeker kinderen niet. Kinderen zijn loyaal aan hun ouders en ook afhankelijk van de mogelijkheden die hen geboden worden. Kinderen van gescheiden ouders hebben het vaak niet makkelijk. Spelenderwijs worden kinderen uitgenodigd te vertellen wat hen bezig houdt, bijvoorbeeld door te knutselen, te tekenen en spelletjes te doen. Kinderen moeten weten wat er gaat veranderen en op welke manier de veranderingen gaan plaatsvinden. Daarnaast moeten kinderen weten dat, ondanks de scheiding van de ouders, de zorg en de liefde voor de kinderen blijft bestaan.

Leren is voor veel kinderen leuk, het gaat haast ‘vanzelf’. Maar het is niet voor ieder kind een feest. Soms blijven resultaten tegenvallen en durven kinderen hun prestaties zelfs niet meer te laten zien. Er zijn ook kinderen die blokkeren bij fysiek handelen: gymnastiek, tekenen of handvaardigheid maakt ze zenuwachtig of angstig. Veel kinderen hebben plezier met vrienden en vriendinnen. Sommige kinderen voelen zich niet snel op hun gemak en zijn bang om er niet bij te horen.
Zo heeft ieder kind een eigen geschiedenis. Sommige kinderen hebben genoeg aan de steun van hun ouders en leerkrachten. Er zijn ook kinderen die somber worden, bang blijven om te falen of negatief over zichzelf gaan denken. Sela wil deze kinderen ondersteunen zodat het makkelijker wordt om met negatieve gebeurtenissen om te gaan.

’Sarah is zo snel van slag. En ze huilt ook om andere kinderen als die worden gepest of geslagen. We weten niet wat we met haar aanmoeten.’
’Is mijn kind nu zo volwassen voor z’n leeftijd of ligt dat aan mij. Was het maar wat onbezorgder.’

Komen dergelijke uitspraken je bekend voor? Dan kan er hooggevoeligheid of hoogsensitiviteit in het spel zijn.

Hoogsensitieve mensen, kind of volwassene, zijn geboren met de neiging veel dingen op te merken in hun omgeving en diep na te denken alvorens te handelen. Dit in vergelijking met degenen die minder opmerken en snel en impulsief handelen. Daardoor ben je vaak invoelend, slim, intuïtief, creatief, nauwgezet en gewetensvol. (Uit het boek Het hoog sensitieve kind van Elaine N. Aron.)

Pesten kan bij een kind veel kapot maken. Het veroorzaakt vaak veel verdriet, boosheid en eenzaamheid. Ook het zelfvertrouwen wordt geschaad. Bij Sela luisteren we naar jouw verhaal en helpen we je om steviger in je schoenen te staan en weer positief over jezelf te denken. Samen met jou (en je ouders) gaan we op zoek naar een oplossing om het pesten te stoppen. Omdat jij het waard bent!

School- en leertaken? Je kan er behoorlijk in vastlopen. Misschien heb je last van angst omdat het al zo vaak niet lukte, misschien vind je het moeilijk om een taak vol te houden, heb je geen zin in al die saaie vakken, of heb je moeite met plannen. Herken je je hierin? Weet dan dat je niet de enige bent. Meer kinderen en jongeren vragen zich af hoe hun school- en leertaken het beste aan te pakken. Hoe kan het beter? Hoe komt mijn motivatie weer terug? Wat kan anders? Kies je voor coaching, dan gaan we met jouw vragen aan de slag. Sela begeleidt je graag om te komen tot ‘beter leren’.