Individuele hulpverlening

Door met jou naar de situatie te kijken, dit deel van jouw weg samen te lopen, te luisteren, te vragen, handvatten aan te reiken, krijg jij zicht op je pad. Met onze individuele hulpverlening helpen we je om als het ware de teugels van je eigen leven weer in handen te nemen. We verlangen dat jij ruimte krijgt en gaat groeien en bloeien.

PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING

Sela geeft psychosociale hulpverlening, door middel van een luisterend oor, begeleidingsgesprekken of ondersteuning gedurende een moeilijke periode in je leven en/of het leven van je gezin. De essentie is dat Sela je kan helpen om jezelf te helpen. We stellen vragen die je meer inzicht geven in jouw situatie. Deze inzichten betreffen niet alleen de rationele kant van de situatie, maar juist ook de gevoelskant.

Het doel van psychosociale hulpverlening is om je eigen kwaliteiten en kracht terug te vinden, zodat je zelf eigen oplossingen vindt. We ondersteunen je bij de uitvoering daarvan.

Therapie
Binnen Sela is ook therapie, een diepere vorm van hulpverlening, mogelijk. Hierbij gaan we dieper jouw innerlijke leven in. De hulpvraag heeft vaak te maken met traumaverwerking (bijvoorbeeld verwerking van je verleden) of stoornissen in gedrag en persoonlijkheid. Deze zijn veelal te herleiden naar een indicatie binnen de DSM-5, zoals ADHD, angststoornis(sen) maar kunnen ook een relatie hebben met bijvoorbeeld een partner die autisme heeft.
Het doel is verwerking, herstel en genezing. Bij therapie komt vaak het verhelpen van disfunctioneren (mede) aan de orde.
Psychotherapie gebruiken we als het gaat om complexe problematiek, persoonlijkheidsproblematiek of een combinatie van beide. We zijn opgeleid in het interpreteren van informatie van de cliënt voor het maken van een probleemanalyse en indicatiestelling, en voor het uitvoeren van een complexe behandelmethode.

CONTEXTUELE THERAPIE

Context
Sela beidt contextuele hulpverlening. De kern daarbij is dat we niet alleen kijken naar de problemen waar je tegen aanloopt, maar ook naar bredere context van jouw leven, zoals het gezin waarin je bent opgegroeid. De familie waaruit je voortkomt en hoe jullie met elkaar omgingen, heeft jou in ieder geval voor een deel gemaakt tot wie je nu bent.

Balans van geven en nemen
Het basisidee van contextuele hulpverlening is dat ieder mens op zoek is naar een balans van geven en nemen in relaties. Als die balans er niet, of onvolledig is, kan dat leiden tot klachten als onzekerheid, schuldgevoelens, oververmoeidheid of moeite met het aangeven van grenzen. Het kan doorwerken in werksituaties, in relaties, in opvoeding en gezondheid.

Wij helpen je om die verstoorde balans in je leven weer in evenwicht te brengen. Tijdens de gesprekken gebruiken we soms Playmobil poppetjes om relaties, jouw plek en de problemen daarin inzichtelijk te maken.

Verbinding.
Bij Sela helpen we je om (weer) in verbinding te komen met anderen. Daarbij is er erkenning voor moeite en pijn. Je krijgt inzicht in de manier waarop jij in een relatie hebt gegeven. Verbinden is vragen: ‘heeft de ander gezien hoe jij zorgde en was daar erkenning voor?’.

Prakijk Sela

Voor informatie en aanmelden neem contact op met Praktijk Sela.

SELA BIEDT HULP BIJ:

Mensen met een autistische stoornis communiceren op een andere manier dan anderen. Zij hebben bijvoorbeeld moeite met het verschil tussen letterlijke woorden en de bedoeling erachter. Vaak voelen ze niet aan wat er wordt bedoeld of verwacht.
Mensen met autisme hebben moeite met de samenhang tussen oorzaak en gevolg. Zij raken het overzicht kwijt en reageren met onverwacht gedrag, zoals woede-uitbarstingen.
Herken je bovenstaande en wil je weten wat Praktijk Sela voor jou kan betekenen, neem dan contact met ons op.

Sela is bevoegd om de diagnose autisme (ASS) te stellen (DSM-5). Dat gebeurt altijd in samenspraak met GGZ.

‘Wat doe ik op aarde?’ ‘Wat wil God met mijn leven?’ ‘Wat is mijn doel?’ ‘Heeft mijn leven zin?’
‘Waar was Goed, toen…?’ Deze vragen kunnen zich heel indringend in je gedachten vastbijten. Soms gebeurt dat wanneer je voor nieuwe keuzes staat of bij ingrijpende gebeurtenissen. Soms is het een hardnekkige ondertoon in je leven.
Praten kan helpen bij het vinden van antwoorden op deze vragen.

‘Ik vind het moeilijk mijn handicap of beperking te accepteren’. ‘De huisarts zegt dat het tussen mijn oren zit’. ‘Ik heb moeite afhankelijk van anderen te zijn’. ‘Vanwege stress heb ik allerlei lichamelijke klachten’. Wellicht herken je een van deze vragen.
Gezondheid is een groot goed. Wanneer je (chronische) gezondheidsklachten hebt, komt er heel wat op je af aan verwerking en aan keuzes. Sela biedt ondersteuning in dit proces.

‘Wanneer ik ergens binnenkom, voel ik direct hoe de sfeer is’. ‘In contact met een ander voel ik hoe de ander in zijn vel zit’. ‘Ik huil vaak mee wanneer ik anderen zie huilen’. ‘Ik ben zo snel moe in gezelschap’. Bij hooggevoeligheid of hoogsensitiviteit gaat het om de geneigdheid de zintuiglijke indrukken, zoals geluid, licht, cafeïne, kunst, muziek, echter ook stemmingen van anderen op intense wijze te verwerken. Het (negatieve) gevolg kan zijn dat je het gevoel krijgt overspoeld te raken door de indrukken. In de hulpverlening kijken we dan welke manieren bij jou passen en krijg je tools in handen om met jouw hooggevoeligheid om te gaan.

‘Ik voel mij vaak boos en verdrietig’. ‘Van mij hoeft het allemaal niet meer, ik heb geen zin om verder te leven’. ‘Na die schokkende gebeurtenis ben ik prikkelbaar en kan me niet meer concentreren’.
Elk leven kent verlies en rouw. Rouw wordt wel eens de andere kant van hechting genoemd. Rouwen is een proces waarin boosheid, verdriet, onmacht en gemis onder ogen gezien wordt en er mag zijn. Uiteindelijk leidt dit tot acceptatie en het kunnen inslaan van nieuwe wegen.
Het kan zijn dat je een schokkende gebeurtenis hebt meegemaakt of traumatische ervaringen hebt opgedaan en daar blijvend last van hebt.
Sela heeft de expertise om je bij te staan in het rouwproces en bij het verwerken van traumatische ervaringen.

‘Ik ben steeds oververmoeid en ervaar spanning op mijn werk’. ‘Ik weet niet welke studie of welk beroep bij mij past’. ‘Ik ben werkloos geworden en wat nu?’ ‘Ik ben onzeker en tob ’s nachts over mijn werk.’
Werk neemt een belangrijke plaats in ons leven in en bepaalt een deel van onze identiteit. Daarom raken problemen op het werk of in de studie ons diep. Sela kijkt met je mee naar de oorzaak van de problemen en zoekt mee hoe je hier anders mee om kunt gaan.