Praktijk Sela helpt om weer grip te krijgen op het leven

Contextuele therapie

Context
Sela beidt contextuele hulpverlening. De kern daarbij is dat we niet alleen kijken naar de problemen waar je tegen aanloopt, maar ook naar bredere context van jouw leven, zoals het gezin waarin je bent opgegroeid. De familie waaruit je voortkomt en hoe jullie met elkaar omgingen, heeft jou in ieder geval voor een deel gemaakt tot wie je nu bent.

Balans van geven en nemen
Het basisidee van contextuele hulpverlening is dat ieder mens op zoek is naar een balans van geven en nemen in relaties. Als die balans er niet, of onvolledig is, kan dat leiden tot klachten als onzekerheid, schuldgevoelens, oververmoeidheid of moeite met het aangeven van grenzen. Het kan doorwerken in werksituaties, in relaties, in opvoeding en gezondheid.

Wij helpen je om die verstoorde balans in je leven weer in evenwicht te brengen. Tijdens de gesprekken gebruiken we soms Playmobil poppetjes om relaties, jouw plek en de problemen daarin inzichtelijk te maken.

Verbinding.
Bij Sela helpen we je om (weer) in verbinding te komen met anderen. Daarbij is er erkenning voor moeite en pijn. Je krijgt inzicht in de manier waarop jij in een relatie hebt gegeven. Verbinden is vragen: ‘heeft de ander gezien hoe jij zorgde en was daar erkenning voor?’.