Praktijk Sela helpt om weer grip te krijgen op het leven

Emotion Focused Therapy (EFT)

Het verlangen naar liefde, nabijheid, troost en steun is een fundamentele behoefte van de mens. Dit geldt zowel voor mannen als voor vrouwen. Hoe dat tot uiting komt, wat mensen met hun emoties doen, verschilt vaak tussen mannen en vrouwen.
In goede relaties erkennen en respecteren beide partners elkaars behoeften en emoties, en kunnen die op elkaar afstemmen.

Sela maakt gebruik van emotion focused therapy (EFT).
‘EFT is een relatietherapie, ontwikkeld door dr. Sue Johnson in Canada. Zij heeft jarenlang onderzoek gedaan naar echtparen en heeft gezocht naar een effectieve manier om de verbinding te herstellen of te verbeteren. Zij heeft die inzichten bijeen gebracht in EFT. Inmiddels is EFT de best onderzochte relatietherapie en bewezen effectief. De basis van EFT is de hechtingstheorie die zegt dat niemand is gemaakt om alleen te zijn. Ieder mens functioneert beter in verbinding met een geliefde die emotioneel open en nabij is. In de veilige aanwezigheid van een partner of een geliefde kunnen we meer aan! In een relatie lopen de (negatieve) emoties vaak hoog op. Dat is lastig, maar ook begrijpelijk want de ander is zo belangrijk dat je die niet kwijt wilt raken. In EFT gebruiken we de emoties als ingang om elkaar te begrijpen. Onder de boosheid zit vaak veel pijn. Pas als je kunt zeggen wat jou pijn doet of waar je behoeften liggen kan de ander iets voor je betekenen. De ander kan troost geven, steun of geruststelling, maar dat kan pas als je niet alleen maar boos bent, maar juist je kwetsbare gevoelens durft te tonen.(*)’

EFT is een praktische vorm van relatietherapie en richt zich op het doorbreken van negatieve patronen die in de relatie zijn ontstaan. Tijdens de gesprekken staan we stil bij hoe de communicatie nu verloopt en bij de problemen die zich daarbij voordoen. Sela helpt je weer oog te krijgen voor de eigen emoties en die van de ander. Zo ontstaat er weer ruimte voor vertrouwen en betrokkenheid. Het is belangrijk je weer veilig te kunnen voelen binnen de relatie en om samen de negatieve spiraal te kunnen doorbreken. Wat is het mooi als jullie relatie weer tot een liefdevolle en stabiele band groeit.

(*) www.eft.nl