Praktijk Sela helpt om weer grip te krijgen op het leven

Psychosociale hulpverlening

Sela geeft psychosociale hulpverlening. Psychosociale hulpverlening is een verzamelbegrip. Het betekent echter niet meer of minder dan hulp door middel van een luisterend oor, begeleidingsgesprekken of ondersteuning gedurende een moeilijke periode in je leven en/of het leven van je gezin. De essentie is dat Sela je kan helpen, jezelf te helpen. We stellen vragen die je meer inzicht geven in jouw situatie. Deze inzichten betreffen niet alleen de rationele kant van de situatie, maar juist ook de gevoelskant. We helpen je om die gevoelens onder woorden te gaan brengen.

Het doel van psychosociale hulpverlening
We helpen je om je eigen kwaliteiten en kracht terug te vinden, zodat je eigen oplossingen vindt. En we ondersteunen je bij de uitvoering daarvan.

Therapie
Binnen Sela is ook therapie, een diepere vorm van hulpverlening, mogelijk. Hierbij gaan we dieper jouw innerlijke leven in. De hulpvraag heeft vaak te maken met traumaverwerking (bijvoorbeeld verwerking van je verleden) of stoornissen in gedrag en persoonlijkheid. Deze zijn veelal te herleiden naar een indicatie binnen de DSM-5, zoals ADHD, angststoornis(sen) maar kunnen ook een relatie hebben met bijvoorbeeld een partner die autisme heeft.
Het doel is verwerking, herstel en genezing. Bij therapie komt vaak het verhelpen van disfunctioneren (mede) aan de orde.
Psychotherapie gebruiken we als het gaat om complexe problematiek, persoonlijkheidsproblematiek of een combinatie van beide. We zijn opgeleid in het interpreteren van informatie van de cliënt voor het maken van een probleemanalyse en indicatiestelling, en voor het uitvoeren van een complexe behandelmethode.