Praktijk Sela helpt om weer grip te krijgen op het leven

Onze medewerkers

Leni Kruijs

Wie ben ik
Mensen noemen mij 'een mensen-mens'. Ik ben Sela gestart vanuit het verlangen om mensen bij te staan en een korte tijd met hen mee te wandelen. Ik neem niet de regie over, maar reik handvatten aan. Zodat jij die unieke persoon kan worden zoals je bedoeld bent.
Ik vind het dapper als iemand mijn drempel overstapt. Vaak verbaast het mij hoe mensen het hebben volgehouden. Daarbij zie ik ook hoe sterk de mens is. Ik heb gemerkt dat ik mensen veiligheid kan bieden en gelijkwaardigheid, ook binnen de situatie van hulpvragen en hulpverlener.

Werkervaring
Van jongs af aan ben ik bewogen met mensen in psychische en emotionele nood. In de loop der jaren heb ik op diverse terreinen ervaring opgedaan in het begeleiden van mensen in nood zoals bij de organisaties Home Start en de Stichting voor Opvoedondersteuning. Bij de afdeling Nazorg van de Evangelische Omroep kreeg ik te maken met de meest uiteenlopende vragen en met een grote diversiteit aan gelovigen - en ongelovigen.

Opleidingen en visie
Naast basisopleidingen en cursussen op psychosociaal en pastoraal gebied, o.a. PPT, Kinder- en Tienerpastoraat en Zegenend Helpen volgde ik modules van de opleiding Psychologie aan de Open Universiteit. Tijdens de opleiding HBO Theologie groeide het verlangen om als zelfstandig psychosociaal therapeut aan de slag te gaan. Het idee voor Sela was geboren!
Omdat ik zag hoe werk, je persoon en persoonlijke omstandigheden elkaar raken, heb ik ook de opleiding 'Supervisie en Coaching' gedaan. Momenteel volg ik de opleiding voor systeem therapeut.

Gedurende mijn master 'Contextuele Hulpverlening' trof het mij hoe verbonden mensen met elkaar zijn en hoe belangrijk de ontwikkeling is van een goede hechting. Want dan ga je je van betekenis voelen. Dat je er mag zijn om wie je bent en niet om wat je doet. Daar ligt de kern van vele problemen zeker in (partner)relaties en gezinnen.
Verlangens, behoeften, moeite, pijn, verdriet, boosheid, blijdschap, hoop; het mag er allemaal zijn - want jij mag er zijn!

Saskia de Vos

Wie ben ik
Ik werk voor gezinscentrum Sela als psychodiagnostisch medewerker. Tijdens het behandeltraject is het soms nodig om te weten waar bepaald gedrag vandaan komt. Ook kan het handig zijn om je persoonlijkheid of je intelligentie in kaart te brengen. Psychodiagnostiek helpt hierbij. Mijn werk houdt in dat ik tests en vragenlijsten afneem, deze analyseer en er een verslag van maak voor de behandelaar. Tests en vragenlijsten zijn geen doel op zich, maar een middel om meer inzicht te krijgen en een beter antwoord te kunnen geven op een hulpvraag.

Werkervaring
Naast mijn werk bij Sela werk ik als psychologisch assistent (PA) op de kinderafdeling van een revalidatiecentrum. Ik neem hier intelligentie-, neuropsychologische- en persoonlijkheidsonderzoeken af. Het is een uitdaging mij te verplaatsen in het kind, en zijn mogelijkheden en beperkingen te gebruiken om tot een zo correct mogelijk testresultaat te komen. Ik doe mijn werk met veel liefde en plezier.

Opleiding en visie
Ik heb twee jaar geleden de opleiding tot PA afgerond. Daarvoor werkte ik op een woongroep in de gehandicaptenzorg, waarvoor ik de opleiding SPH heb gedaan. Tijdens het werk op de woongroep kwam ik er achter dag het gedrag van de cliënten 'ergens vandaan komt'. Goede observatie zorgde ervoor dat we de cliënt écht zagen. Dit heeft er toe geleid dat ik de opleiding tot PA ben gaan doen.

De zoektocht naar passend werk heb ik in de handen van God gelegd en ervaar dat Hij mij gebruikt in dit werk om mensen verder te helpen. Ik ben er van overtuigd dat God onze Schepper is en dat Hij ieder van ons uniek heeft gemaakt. Daarom vind ik, naast de genormeerde uitkomsten van de onderzoeken die ik doe, de uitkomsten van de observaties tijdens het onderzoek net zo belangrijk. Dit levert de behandelaar vaak veel informatie op voor het begeleidingstraject.
Een testafname is best spannend. Ik probeer, ondanks dat ik in verband met de betrouwbaarheid mijn werk op een gestandaardiseerde manier uitvoer, de cliënt op zijn of haar gemak te laten voelen. Wees wie je bent. Geen antwoord is goed of fout.

Als PA heb ik geen zelfstandige functie. Ik werk altijd in opdracht van een behandelaar. Deze behandelaar bepaalt samen met de cliënt of diagnostiek nodig is. Dan kom ik in beeld. Contact tussen de cliënt en mij zal kortdurend maar zeer intensief zijn.

Cora de Wit

Wie ben ik
Ik werk als administratief medewerker bij Praktijk Sela.

Werkervaring
Bij Sela kan ik inhoud en praktisch bezig zijn combineren. Ik heb jarenlang gewerkt als psychiatrisch verpleegkundige, zowel in een ziekenhuis als bij mensen thuis. Na mijn omscholing tot administratief medewerker ben ik nu 'van meerdere markten thuis'.

Opleiding en visie
Het mooie van Praktijk Sela vind ik dat de medewerkers hun geloof en christen zijn 'handen en voeten' geven. Christelijke hulpverleners werken niet anders of beter, maar door gebed werkt Gods Geest en daar verwachten we veel van!

Ik vind het heel fijn de medewerkers van Sela te ondersteunen, zodat zij uiteindelijk meer tijd voor u en jou hebben!

Anita Theunisse

Wie ben ik
Ik ben bij Sela werkzaam als psychosociaal hulpverlener in opleiding. Ik ben getrouwd en moeder van 3 prachtige kinderen. Het is mijn verlangen om mensen te helpen die op psychosociaal gebied hulp nodig hebben. Werken aan de kwaliteit van je leven is zoiets waardevols en verrijkends! Ik heb zelf op de stoel van de hulpvrager gezeten en daar veel van geleerd, en echt, voor mij maakt het een groot verschil. Nu heb ik het verlangen om wat ik ontvangen heb door te geven aan anderen die nood ervaren in hun leven. Daarbij is de meerwaarde van ons gelovigen dat we God mogen betrekken bij ons proces! Hij wil dat we een vrij leven leiden.
Jesaja 61 : 1b Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis.

Werkervaring
Sinds maart 2017 ben ik werkzaam bij Praktijk Sela. Als psychosociaal hulpverlener in opleiding voer ik zelfstandig gesprekken met cliënten. Ik ervaar het ook als leerzaam om bij gesprekken van de psychosociaal therapeut aanwezig te mogen zijn. Het is verrijkend en waardevol om de theorie te verbinden aan de praktijk. Als praktijkmens en mensenmens was ik ruim 13 jaar werkzaam als 1e verkoopster in een bakkerswinkel. Toen ben ik fulltime moeder geworden. Ik heb genoten, en geniet nog steeds, van het opgroeien van onze kinderen. Na zelf een proces te hebben doorlopen bij een contextueel therapeut ontstond het verlangen om een studie in die richting op te pakken. Contextuele hulpverlening is zo praktisch en levensecht! Ik mocht het eerst zelf ontvangen en nu bekwaam ik me om het uit te kunnen delen. Hoe mooi is dat!

Opleiding en visie
Ik heb de 4-jarige cursus Contextueel Pastoraat bij Koinonia gevolgd. Het smaakte naar meer! Daarom ben ik in januari 2017 begonnen ben met de opleiding tot Contextueel therapeut op de Nagy Academie in Utrecht. Hier leer ik om me deze theorie meer eigen te maken en het toe te passen in de praktijk. We leven in een gebroken wereld waar onrecht soms generaties lang doorgegeven wordt. Mijn verlangen is om mensen in staat te stellen met elkaar verbonden te zijn daar waar de verbinding verstoord is of dreigt weg te vallen. Ik bewonder de mensen die opstaan om het onrecht dat hen parten speelt te stoppen. Daar is veel moed voor nodig. Daar hebben we elkaar én God voor nodig. Precies zoals God het bedoeld heeft: een leven in relatie met God en met de mensen die Hij ons gegeven heeft.