Onze medewerkers

Leni Kruijs

Wie ben ik
Mensen noemen mij een ‘mensen-mens’. Ik ben Sela gestart vanuit het verlangen om mensen bij te staan en een korte tijd met hen mee te wandelen. Ik neem niet de regie over, maar reik handvatten aan. Zodat jij die unieke persoon kan worden zoals je bedoeld bent. Ik bied veiligheid. Ik vind het dapper als iemand mijn drempel overstapt. Vaak verbaast het mij hoe mensen het hebben volgehouden. Daarbij zie ik ook hoe sterk de mens is.

Werkervaring
Van jongs af aan ben ik bewogen met mensen in psychische en emotionele nood. In de loop der jaren heb ik op diverse terreinen ervaring opgedaan in het begeleiden van mensen in nood zoals de organisatie Home Start, Stichting Opvoedingsondersteuning en de afdeling Nazorg van de Evangelische Omroep. Hierbij kreeg ik te maken met de meest uiteenlopende vragen en met een grote diversiteit van mensen.

Opleiding en Visie
Naast basisopleidingen en cursussen op psychosociaal en pastoraal gebied, o.a. PPT, Kinder- en Tienerpastoraat en Zegenend Helpen volgde ik modules van de opleiding Psychologie aan de Open Universiteit. Tijdens de opleiding HBO Theologie groeide het verlangen om als zelfstandig therapeut aan de slag te gaan. Omdat ik zag hoe werk, je persoon en persoonlijke omstandigheden elkaar raken, heb ik de opleiding Supervisie en Coaching gedaan en ben ik verder gaan studeren tot Contextueel Therapeut en Systeemtherapeut. Als therapeut treft het mij hoe verbonden mensen met elkaar zijn en hoe belangrijk de ontwikkeling is van een goede hechting. Want dan ga je je van betekenis voelen. Als geregistreerd EFT therapeut geef ik relatietherapie en wil ik mensen laten ervaren dat je er mag zijn om wie je bent en niet om wat je doet. Daar ligt de kern van veel problemen binnen (partner)relaties en gezinnen. Verlangens, behoeften, moeite, pijn, verdriet, boosheid, blijdschap, het mag er allemaal zijn…want jij mag er zijn!

Anita Theunisse

Wie ben ik
Ik ben Anita Theunisse, sinds 2003 getrouwd met Marien en moeder van 3 opgroeiende kinderen in de leeftijd van 15, 13 en 10 jaar. Ik ben gelovig en ervaar het als een zegen om samen met ons gezin de Heer te dienen. Ik heb een heel proces van herstel en verandering doorgemaakt. Na een moeilijke periode in mijn leven kan ik nu zeggen dat het me heel veel heeft gegeven, het is erg waardevol en betekenisvol geweest voor mijn ontwikkeling. Ik ben me bewust geworden van wie ik écht mag zijn. En ik leer nog elke dag! Door een nieuwe studie, een échte ontmoeting met de ander, het lezen in de Bijbel, door stilte wandelingen…met mijn lege handen naar Boven. Alles wat leeft verandert, dat inspireert me enorm en drijft mij om hierin verder te willen ontwikkelen.

Werkervaring
Sinds maart 2017 ben ik werkzaam bij Praktijk Sela. Als psychosociaal hulpverlener in opleiding voer ik zelfstandig gesprekken met cliënten. Daarnaast ben ik in onze gemeente actief als pastoraal medewerkster. Het is verrijkend en waardevol om de theorie te verbinden met de praktijk. Leren is leven én leven is leren. Zo prachtig hoe dat met elkaar verbonden is.

Opleiding en visie
Momenteel volg ik de opleiding PSBK en de 4 jarige opleiding tot Contextueel therapeut bij de Nagy Academie. Hiervoor heb ik de 4 jarige Cursus Contextueel Pastoraat bij Koinonia gevolgd.

Ik verdiep me graag in wat jou drijft en wat je nodig hebt zodat je kan doen wat je werkelijk graag wilt. Het is mijn verlangen om tijdens jouw proces samen te ontdekken wat jou bezighoudt. Welke patronen heb je ontwikkeld, wat blokkeert je, wat is er misschien nog wat eerst opgeruimd moet worden zodat er genezing en herstel kan plaatsvinden. Kortom: samen ontdekken wat nodig is om verder te groeien. Groeien in (h)echte verbondenheid met God, jezelf en de ander!

Ik ben erg enthousiast over het contextuele gedachtegoed. Het houdt rekening met het verleden, heden én de toekomst van de mens. Het kijkt dus intergenerationeel naar iemands werkelijkheid. Iemand leeft in verbondenheid met betekenisvolle mensen, met familie. Binnen die verbondenheid heeft ieder mens behoefte aan hechting, autonomie en vrijheid. Die verbondenheid kan gevoeld worden als gebondenheid. Er kan onbalans zijn gekomen in relatie met de ander. Juist in de ontmoeting met de ander kan er herstel plaatsvinden in relaties. Zodat er vrijheid en ruimte ontstaat en het vertrouwen weer kan groeien. Ik houd ervan om mensen tot hun recht te zien komen. Om hen (weer) in verbinding te brengen met God, zichzelf en de ander. Die (h)echte verbondenheid is een belangrijke basis om verder te kunnen groeien in wie je werkelijk bent!

Ik richt me vooral op mensen met klachten op gebied van: Zelfaanvaarding, onzekerheid, identiteitsprobleem, negatief zelfbeeld, gebrek aan zelfvertrouwen, depressiviteit, negatieve gedachten, bezorgdheid, slapeloosheid, onbalans in relaties, communicatieproblemen, problemen met het stellen van grenzen, angsten, verwerken van verlies en rouw.

Ieder mens die de uitdaging aan wil gaan en op zoek is naar antwoorden op wezenlijke vragen is van harte welkom. Of als je wilt werken aan de kwaliteit van je relaties. Hoe waardevol en betekenisvol kan dat zijn. Wat het ook is wat je drijft om de stap te zetten, weet dat elke hulpvraag ertoe doet. We werken met als doel dat jij je beter gaat voelen in relatie met je zelf en met de ander. En zal gaan groeien in wie je werkelijk bent. Dat is het mooiste cadeau wat je jezelf kunt geven! Want…we zullen pas vrij zijn, als we vrij zijn om onszelf te zijn!

Rianne van den Bosch

Wie ben ik?
Mijn naam is Rianne van den Bosch (1977). Ik ben getrouwd en moeder van drie kinderen. Ik heb een passie voor werken met kinderen in hun ontwikkeling. In het bijzonder voor die kinderen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Daarom ben ik jeugdhulpverlener bij Sela. Je kunt me bij Sela vinden in de kinderkamer die vol staat met vrolijke speelmaterialen. Ik ben dol op spelletjes en creatieve materialen waarmee ik kinderen kan uitdagen. Het liefste ben ik dan ook tussen de kinderen.

Werkervaring
Het grootste deel van mijn loopbaan bestaat uit werken met kinderen en jongeren. Ik heb ervaring opgedaan in de kinder- en jeugdpsychiatrie, het onderwijs, gehandicaptenzorg en jeugdhulpverlening. Mijn specialisatie zit in de behandeling van kinderen met faalangst, weerbaarheid, hooggevoeligheid, autisme en kinderen met hechtingsproblematiek. Ik werk graag vanuit de creatieve therapie en speltherapie.

Opleiding en visie
Ik ben opgeleid tot maatschappelijk werker en ben vervolgens verder gaan studeren in de systeemtherapie. Als christen hulpverlener geloof ik dat we kinderen als geschenk ontvangen hebben en we als ouders verantwoordelijkheid gekregen hebben. Elk kind is uniek en van waarde. Opvoeden gaat met vallen en opstaan en soms is het fijn als er iemand met je meewandelt om gedrag of ontwikkeling te volgen. De kernwaarden waar ik mijn werk op baseer zijn laagdrempeligheid, aansluiten en versterken. Ik kijk naar de mogelijkheden van een kind en ben een creatief talent om maatwerk te bieden wat aansluit bij kinderen in hun ontwikkeling.