Praktijk Sela helpt om weer grip te krijgen op het leven

Transactionele analyse

Transactionele analyse of TA is een theorie over de persoonlijkheid van mensen, hun gedrag, communicatie en de mogelijkheid tot verandering. De TA gaat ervan uit dat jouw ervaringen in de vroege levensjaren ervoor zorgen dat je als mens besluiten neemt over jezelf en je omgeving. Deze positieve of negatieve besluiten zijn van invloed op de kwaliteit van je verdere levensloop. Negatieve besluiten remmen groei en ontwikkeling, terwijl positieve besluiten een stimulerende invloed hebben.

Bij TA gaan we uit van de volgende vooronderstellingen:
- Ik ben OK, jij bent OK;
- Iedereen kan denken en eigen beslissingen nemen;
- Veranderen is mogelijk.

Bij het gebruik van deze behandelmethode proberen we zicht te krijgen op je gedrag(spatronen) en het effect op anderen. Is dit helder dan proberen we of je ander gedrag kunt inzetten om bijvoorbeeld lastige situaties te doorbreken en te veranderen. Hierin sta je niet alleen, we gaan hiermee samen op pad, waarbij jij leert nieuwe patronen te vormen.